Dissabte 23 de gener de 16,30 a 20,30h

En la formació de defensa personal  es tracta la protecció de la persona:
La formació està composta per una part teòrica i per una part pràctica. La part pràctica s’adaptarà, segons el nivell de coneixement previ dels participants en la formació.
DEFENSA PERSONAL I COMBAT COS A COS (CQC)
La defensa personal és l’actuació que la persona realitza per repel·lir a curta distància els atacs de terceres persones amb o sense armes, a fi de defensar-se contra possibles agressions.
A part d’un sistema senzill i altament efectiu de defensa personal i combat cos a cos es treballarà com a base prèvia l’estat psíquic i les emocions o conductes determinants per tal que la defensa sigui el més eficaç i efectiva possible davant qualsevol situació imprevisible que pugui sorgir.
Per a això s’estudiaran:
• Capacitat mental, psíquica i física.
• Respiració i tensió corporal.
• Auto-limitacions personals no reals.
• Control de la por.
• Dolor.
• Biomecànica corporal.
• Conceptes d’autodefensa.
• Projecció dels cops.
• Punts neuromusculars i el seu atac.
• Tècniques de defensa i atac contra un o diversos agressors.

Pot assistir qualsevol persona a qualsevol edat.

Preu: 30€(socis), 40€ (no socis)

 

Tagged with →