Comencen un altra cop amb la dansa del ventre tots els dijous a les 9,30h amb l’Edith Roig

Apren a ballar la dansa de ventre, és una de les danses més antigues del món, que combina elements de diferents països d’Orient i Nord d’Àfrica, sent un meravellós entrenament tant per al cos com per la ment i l’esperit.

Reforça tota la zona pèlvica i es treballa tota la musculatura del cos. Es treballa molt la coordinació A diferència d’altres exercicis, com els aeròbics, on tota l’energia invertida es projecta cap a l’exterior, per tal d’aconseguir una bona imatge personal, en aquesta dansa es treballa des de l’interior, de manera que la bellesa física neix no com un fi, sinó com una conseqüència.