Divendres 27 d’octubre a les 19,30h

Coneixes la Teràpia Gestalt? Coneixes la meditació i/o visualització? La gestalt
no només és un enfoc terapèutic sinó també una forma de vida, de relacionar-
se.
Una de les bases d’aquest enfoc és l’introspecció, la connexió amb
nosaltres mateixos, les nostres emocions, el nostre cos, els nostres
pensaments i la meditació i la visualització són eines bàsiques per afavorir-ho.
A través d’una visualització guiada, t’ajudarem a relaxar-te i prendre consciència
de temes pendents, de quantes coses posposem i quants “deberías” imperen a
la nostra vida. Podràs clarificar i actualitzar les teves prioritats posant atenció en
aquells aspectes vitals que son importants per a tu aquí i ara.
T’oferim un espai de respecte i confiança, dedicat a tu, per cuidar-te i escoltar-te,
donant-te la possibilitat de ser i poder ser amb el que hi hagi sense judicis ni
pretensions.
Trajectòria professional dinamitzadores taller:
Miriam Sans Ollé, Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i formada
en Teràpia Gestalt i Formació Corporal a l’Institut Gestalt de Barcelona. A nivell laboral,
aporta més d’una dècada d’experiència en el món dels Recursos Humans i, fa ja uns
anys, que s’ha anat desvinculant d’aquest entorn per tal de posar focus i poder
dedicar-se professionalment a allò que realment l’omple i la motiva: les relacions
interpersonals i la teràpia de gestalt.
Imma Reig Vilarrubla, Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, titulada en EFA (European Financial Adviser), en Teràpia Gestalt
per l’Institut Gestalt de Barcelona i membre de l’Associació Espanyola de Teràpia
Gestalt. Professionalment, prové del món de la banca gestionant carteres d’inversió i
patrimonis, tasca que decideix extingir degut a la necessitat personal, cada cop més
evident, d’aprofundir en el tracte i relacions humanes més que en l’assoliment
d’objectius econòmics.
Qüestions importants a tenir en compte:
Material necessari assistents: màrfega, manta prima per tapar-se durant la
visualització i/o seure després i roba còmoda.
Aforament:
Mínim 5 persones per poder realitzar el taller i màxim 14 persones
(el nombre màxim també dependrà de que tots els assistents puguin estar
estirats al terra durant la visualització).
Duració taller:
de dues hores i mitja a tres, depenent del desenvolupament de
l’activitat i les participacions dels assistents a la mateixa.
Aportació per persona: 30€ (socis)/35 € no socis
Etiquetado con →